• Materské školy
 • Základné školy
 • Špeciálne školy
 • Domovy sociálnych služieb
 • Hotely, tábory, nákupné centrá
 • Addams Magic shop – Tomáš Valacsay
 • Milan Roskopf
 • Játszó-tér Győr
 • Bumfidl Wien
 • Prostaff – Bratislava
 • Centro Nitra
 • Mlyny Nitra
 • CVČ Tip-Top Šaľa
 • Mesto Šaľa
 • Matica Slovenská Martin
 • Mesto Martin
 • Požičovňa masiek – Valéria Gálová
 • KVART – Ing. Vladimír Kulíšek
 • TV Markíza – Hodina pravdy  2006
 • RTL Klub – Beach house  2003