Knick-Knack je interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie zamerané na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí školského aj predškolského veku. Vo svojich predstaveniach pracujem s netradičnými rekvizitami, ktoré pri používaní okrem fyzického pohybu si vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ žiakov. Program je zostavený na vzájomnom kontakte s obecenstvom, tzn. deti (príp. aj dospelí) si „na vlastnej koži“ skúšajú osvojiť správnu techniku pohybov. Vytvára to nejednu komickú situáciu, preto má celé predstavenie veselý priebeh. V závere čaká na deti voľná hra s rekvizitami, t.j. „hračkárska diskotéka“, na ktorej si všetci prítomní spoločne „užívajú“ získané vedomosti.